Mecanismes de Participació

Consell de Ciutat

“La finalitat del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de consulta i participació, és assistir i assessorar els poders públics municipals i implicar, de la millor manera possible, el conjunt d’agents institucionals i individuals de la ciutat de Vic en l’activitat municipal, per tal de potenciar la màxima participació en la definició i seguiment del futur de la ciutat.” (Preàmbul – Reglament del Consell de Ciutat de Vic)