Memòries finals de processos participatius

Memòria procés participatiu mobilitat Eixample Morató(data de publicació: 21 de març de 2016) Memòria Pressupostos Participatius del Merma 2016 (data de publicació: 1 de desembre de 2016)