Què és la participació ciutadana?

S’ entén per participació ciutadana el procés pel qual la ciutadania vigatana pren part en la gestió de l’esfera pública municipal.

En el marc del sistema democràtic representatiu, la participació ciutadana implica un aprofundiment de la cultura i les pràctiques democràtiques locals, i s’entén com una aportació que complementa, enriqueix i dóna qualitat -i en cap cas suplanta- a l’acció de govern que correspon als càrrecs electes.