L’Ajuntament de Vic designa els regidors de barri a les 8 àrees en que s’ha distribuït la ciutat per facilitar el contacte directe dels ciutadans i ciutadanes amb l’administració. Els regidors de barris són els interlocutors amb les associacions veïnals i també, particularment, amb la ciutadania.

Els regidors/es de barri estan coordinats pel regidor Toni Serrat.

M. Carme Bover

Zones

 • El Sucre
 • El Nadal
 • Castell d’en Planas
 • Eix 11 de setembre

Contacte
boverfm@vic.cat

Àlvar Solà

Zones

 • c. de Manlleu
 • c. de Gurb
 • pl. Mil·lenari
 • pl. Estació

Contacte
solasa@vic.cat

Josep-Ramon Soldevila

Zones

 • Centre històric
 • c. de Sant Pere
 • Món Rural

Contacte
soldevilagj@vic.cat

Benjamí Dòniga

Zones

 • El Remei
 • p. Pep Ventura

Contacte
donigafb@vic.cat

Fabiana Palmero

Zones

 • Horta Vermella
 • Santa Anna
 • La Calla
 • Pla de l’Estadi

Contacte
palmerof@vic.cat

Susagna Roura

Zones

 • barri d’Osona
 • Serra-de-Senferm

Contacte
rouraps@vic.cat

Josep M. Roca

Zones

 • Caputxins
 • Eixample Morató
 • Sant Llàtzer
 • Quatre Estacions

Contacte
rocabt@vic.cat

Toni Serrat

Zones

 • La Guixa

Contacte
serratca@vic.cat

L’Ajuntament de Vic va redactar un nou Pla Director de Barris on es defineixen uns objectius que es resumeixen en tres punts:

 1. Consolidar la delimitació geogràfica de cada barri que es va determinar ja anteriorment
 2. Analitzar els recursos i planificació de serveis
 3. Fomentar la representació veïnal per tal de fomentar l’associacionisme de cada barri

Amb la figura de regidor/a de barri es busca millorar la relació, comunicació i l’entesa entre el municipi i cada un dels barris de la ciutat, donant veu a les associacions veïnals, de comerciants i d’entitats.