AAVV Sant Llàtzer
Avda. de Miquel dels Sants Salarich i Torrents, 61
assoc.santllatzer@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT LLÀTZER