Consulta la memòria completa aquí MEMÒRIA MERCAT DIUMENGE

El mes de març de 2014, a demanda de la regidora Anna Erra, s’inicia el procés participatiu per definir la ubicació del Mercat del Diumenge. El procés surt de la incomoditat d’alguns veïns i veïnes, sobretot a l’hora de treure i entrar els cotxes els garatges el diumenge el matí i d’algunes altres qüestions relacionades amb el soroll, la neteja i els horaris de muntatge i desmuntatge.

El procés s’organitza i es valida d’acord amb l’AV del Remei, la responsable del mercat i amb el suport de Pla de Barris, com a pràctiques pels alumnes de la Casa d’Oficis d’Animació sociocultural. Així mateix es compta també el suport d’Urbanisme, Sanitat, Informàtica, l’OAC, Estadística i dels alumnes de la Casa d’Oficis de TIC. Paral·lelament al procés s’inicia un procés de dinamització de la plaça de la Noguera per iniciativa ciutadana de dos joves que volen donar vida i activitat a l’espai conjuntament amb l’AV del Remei.

El procés participatiu no estava previst en la planificació anual i no disposava de pressupost. Tot i així es va decidir tirar-lo endavant com a millor metodologia de debat, suggeriment i opinió entre els diferents actors de la zona i l’Ajuntament, per orientar el futur del Mercat i consensuar la millor ubicació. Així doncs el procés s’ha fet en 3 mesos, amb un pressupost de 300€ i amb els recursos humans de l’Ajuntament.

DADES DE PARTICIPACIÓ

Planificació i validació del procés 20 persones
Tallers participatius 52 persones
Informació i dinamització dia 27 d’abril, plaça Noguera 125 persones
Votacions 417 persones
Retorn 40 persones
TOTAL 654 PERSONES