L’Ajuntament de Vic designa els regidors de barri de les diferents zones en que s’ha distribuït la ciutat per facilitar el contacte directe dels ciutadans i ciutadanes amb l’administració. Els regidors de barris són els interlocutors amb les associacions veïnals, de comerciant i entitats i també, particularment, amb la ciutadania.

Els regidors/es de barri estan coordinats pel regidor Josep-Ramon Soldevila.

Albert Castells i Vilalta

Regidor del barri de Santa Anna i de l'Estadi

Zona compresa entre el carrer Narcís Verdaguer i Callís i el carrer Sant Jaume (que delimiten però estan exclosos) i el Passeig de la Generalitat.

Contacte
castellsva@vic.cat

Elisabet Franquesa i Roca

Regidora del barri de la Serra-de-senferm i del barri d'Osona

Zona de la Serra-de-senferm i la plaça d’Osona

Contacte
franquesare@vic.cat

Núria Homs i Molist

Regidora del barri del carrer Sant Pere i del centre històric

Zona compresa entre la Rambla del Carme i Rambla Davallades, el carrer de Jacint Verdaguer (que delimita però n’està exclòs), carrer Mossèn Gudiol, avinguda Països Catalans, Pont del Blanqueig, carrer Sant Pere, Rambla Sant Domènech, Rambla del Bisbat i Rambla del Passeig.

Contacte
homsmn@vic.cat

Fabiana Palmero

Regidora del barri de l'Horta Vermella i La Calla

Zona compresa entre la Rambla Torras i Bages i carrer Montserrat (que delimiten però estan exclosos), la Rambla dels Montcada i del Bisbat (que delimiten però estan excloses) i el carrer Narcís Verdaguer i Callís i el carrer de Sant Jaume fins a l’alçada de l’avinguda Països Catalans.

Contacte
palmerof@vic.cat

Bet Piella i Pons

Regidora de barri del Sucre

Zona compresa entre els carrers Joan de Serrallogna i Miramarges, Castell d'en Planes, carrer Mas d'Osona, carrer Esbart de Vic i Passeig Pep Ventura

Contacte
piellapb@vic.cat

Susagna Roura i Pujols

Regidora de Sentfores-La Guixa

Municipi de Sentfores

Contacte
rouraps@vic.cat

Titi Roca i Bigas

Regidor del barri del Nord

Zona compresa entre el carrer Manlleu, carrer Era d’en Sallés, carrer del Pare Gallisà, Plaça Mil·lenari, carrer de Jacint Verdaguer, plaça de l’Estació, Pla de Balenyà i Rambla del Carme i Rambla Davallades (ambdues delimiten però estan excloses).

Contacte
rocabt@vic.cat

Núria Vergés i Vilarrubia

Regidora del barri dels Caputxins i Sant Llàtzer/Quatre Estacions

Zona compresa entre el carrer Torras i Bages, carrer Montserrat, carretera de Calldetenes, carrer Pere Mateu, avinguda Miquel dels S. Salarich i Torrent, carrer Vicenç Foix, Mossèn Llorenç Vilacís i carrer de Manlleu i Rambla del Passeig (que delimiten però estan exclosos).

Contacte
vergesvn@vic.cat

Josep-Ramon Soldevila i Garcia

Regidor del barri del Remei

Zona compresa entre el passeig de la Generalitat, Passeig Pep Ventura i Avinguda dels Països Catalans.

Contacte
soldevilagj@vic.cat

L’Ajuntament de Vic va redactar un nou Pla Director de Barris on es defineixen uns objectius que es resumeixen en tres punts:

  1. Consolidar la delimitació geogràfica de cada barri que es va determinar ja anteriorment
  2. Analitzar els recursos i planificació de serveis
  3. Fomentar la representació veïnal per tal de fomentar l’associacionisme de cada barri

Amb la figura de regidor/a de barri es busca millorar la relació, comunicació i l’entesa entre el municipi i cada un dels barris de la ciutat, donant veu a les associacions veïnals, de comerciants i d’entitats.