Pots consultar la memòria del procés participatiu de l’Eixample Morató aquí.

El mes de setembre de 2015 s’inicia el procés participatiu a l’Eixample Morató per encàrrec directe d’Alcaldia. El procés es defineix conjuntament amb les regidories de Mobilitat, Comerç, Barris, Comunicació i Participació. Es vol consensuar una proposta metodològica apropiada per tirar endavant el procés i implicar-hi a ciutadania, comerciants i altres activitats econòmiques de l’Eixample Morató.

El procés neix d’una situació de malestar entre comerciants i veïnat per les actuacions fetes en l’últim any a l’Eixample de cara a reduir el nombre de vehicles i crear zones de pacificació de trànsit. Des de la regidoria de Mobilitat es van aplicar mesures per crear una illa de vianants a la zona, definint els carrer restringits al trànsit, els carrer oberts, les zones de càrrega i descàrrega, els aparcaments i els controls d’entrades i sortides de vehicles a través de càmeres.

L’Eixample Morató inclou els carrers: Nou, Sant Antoni, Sant Fidel, Fusina, Gelada, Sant Pau, Trinquet, Sant Sebastià, Misericòrdia i Joaquima de Vedruna, el passatge de l’Horta de Sant Josep i les places dels Màrtirs i Santa Eulàlia, a més del carrer Baró de Savassona dels números de l’1 al 4.

A l’Eixample Morató es plantegen dues opcions que es posaran a participació:

  • Opció A. Sense canvis, tal com està fins ara
  • Opció B. Canvi de sentit del carrer Bisbe Casadevall i deixar en una sola direcció el carrer Misericòrdia. Aquesta segona proposta s’acompanya de 3 mesures:
    • Comptador de cotxes i radar pedagògic al carrer Bisbe Casadevall
    • Senyalització de 20km/h i de prioritat invertida al Bisbe Casadevall
    • Tancament de la ruta escola (C/ de la Gelada) en horari escolar

RESULTATS QUANTITATIUS

El dia 18 de desembre, en roda de premsa, es van fer públics els resultats quantitatius del procés.

En total hi ha participat 155 persones. Un cop verificat que les persones participants eren les que realment estaven cridades a fer-ho (complien els requisits) es va obtenir la xifra de 114 participants, que representa una participació real del 8.3%.

Pel que fa a les dues opcions que l’Ajuntament posava en participació, 101 persones han escollit l’opció A “mantenir-ho tot igual” i 13 persones han optat per l’opció B “mesures vinculades al canvi de sentit del c/ Bisbe Casadevall”. En termes percentuals representa un 88.6% i un 11.4% respectivament.