Consulta el document aquí.

La Declaració de Vic l’ha elaborada un grup de treball sorgit del Consell de Ciutat que al llarg de gairebé
dos anys, amb la participació de professionals, tècnics i tècniques, ciutadania i entitats implicats
directament en cadascun dels àmbits definits, han consensuat aquesta Declaració. Així doncs, el document és l’inici d’un compromís polític i ciutadà a l’entorn de la convivència i la cohesió social. És un document obert, revisable, avaluable i adaptable a noves necessitats i propostes, del qual es farà un seguiment a través del mateix Consell de Ciutat.

Perquè les propostes de la Declaració de Vic es facin realitat cal, per una banda compromís, participació i implicació ciutadana, i per l’altra, el compromís de l’Ajuntament d’assumir les propostes dotant-les dels recursos necessaris per dur-les a terme conjuntament amb la ciutadania. Per tant la Declaració de Vic implica a tota la ciutat, des del Govern fins al ciutadà.

Vic vol esdevenir una ciutat dialogant, respectuosa, no excloent, participativa i cohesionadora. Aquesta
ciutat que rebutja la xenofòbia i el racisme i, en conseqüència, el diàleg i el respecte són sempre el primer
objectiu i aquest objectiu fa que estiguem agraïts de ser-ne fills de naixement o d’adopció. Aquesta ciutat
l’hem d’anar construint cada dia entre tots , perquè sigui millor per als que vénen darrere nostre de com
l’hem trobada nosaltres. Aquesta ciutat ha de ser digna de la seva història i compromesa amb la seva gent.