Consulta l’informe complert.

La redacció del Pla d’Acció Cultural la porta a terme la consultoria Bissap, experta en temes culturals. La metodologia de participació utilitzada en la primera fase per la consultoria és la FocusGrup. En aquesta fase diagnòstica es van crear 10 grups vinculats a diferents temàtiques culturals on els agents culturals van debatre sobre les temàtiques sectorials escollides. En la primera sessió van exposar i debatre els punts de vista sobre l’eix temàtic. En la segona sessió es van fer propostes sobre els aspectes que havien sorgit a la primera sessió.

Des de la regidoria de Participació Ciutadana s’ha complementat aquesta primera fase de participació buscant altres perfils ciutadans que no estaven representats als grups de debat i s’han planificat sessions específiques per recollir inquietuds i propostes. Aquestes dinàmiques participatives han estat dissenyades i implementades amb la idea d’arribar a la diversitat ciutadana pel que fa a l’edat, gènere, orientació sexual, identitat de gènere, país d’origen, nivell d’estudis i experiències de vida, per tal d’enriquir el PAC amb propostes inclusives i variades que siguin un reflex de la nostra societat plural.

També es va proposar arribar a joves i persones vinculades a l’àmbit de l’educació fent sessions específiques. Tot i així, aquestes dues sessions es van anul·lar per manca de gent.

Des de la regidoria de Participació Ciutadana s’han recollit propostes a:

 

# Dia Sessió Participants
1 31 març 2017 9aVic Joves d’altres països
2 18 abril 2017

19 abril 2017

Centre de Normalització Lingüística d’Osona Estudiants
3 6 maig 2017 Mostra d’Entitats Públic divers
4 31 maig 2017 Visió de gènere i LGBTI Col·lectiu LGBTI i dones