Es pot consultar aquí.

El Pla Director de Barris és un projecte aprovat pel Ple Municipal de Vic amb l’ànim de consolidar la figura i la proximitat del regidor de barri i la de fer un pas endavant en la concepció dels barris. El Pla té 3 objectius:

  • delimitar geogràficament els límits de cada barri
  • reconèixer la representativitat i importància de les associacions de veïns i veïnes
  • fer un anàlisi de recursos i planificació de serveis

Per tal de desenvolupar aquest treball, durant el mes d’octubre de 2012 es van realitzar 14 tallers participatius per cada un dels barris de la ciutat amb la presència de cada un dels regidors responsables de cada àmbit territorial. En aquests tallers, es van treballar les principals preocupacions i qüestions que afecten directament al barri. Els tallers es van obrir tant a les entitats veïnals com al veïnat no associat. En aquesta línia, cal destacar que el 54% dels veïns participants no formaven part de les associacions de veïns.

Els regidors i regidores de barri de la legislatura 2019-2023 els pots consultar aquí.