Els pressupostos participatius són un mecanisme o instrument de participació a través del qual la ciutadania defineix on van a parar una part dels recursos públics.

Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats d’una població i com els mateixos ciutadans i ciutadanes prioritzen aquestes necessitats, raó per la qual esdevé una eina útil a l’hora de planificar la despesa municipal.

L’any 2015 es va fer la primera edició dels pressupostos participatius a Vic. Es van fer a tota la ciutat, com a prova pilot. L’any 2016 l’Ajuntament de Vic va posar en marxa un nou model de pressupostos participatius vinculat als tres colors de la Festa Major. En l’acte de presentació va quedar definit a través d’un sorteig que el 2016 els pressupostos participatius es farien a la zona del Merma (Verd), el 2017 a la zona de la Vella (Negre) i el 2018 a la zona del nen (Vermell). En cada edició territorial s’ha destinat 150.000€ del pressupost municipal ordinari. Amb aquesta divisió territorial, Vic ha creat el seu model propi de pressupostos participatius, un model que implica arribar amb més facilitat a la ciutadania i crear vincles amb les entitats veïnals.

Els pressupostos participatius van més enllà de l’execució de projectes guanyadors. El Govern de la ciutat pren bona nota d’aquells projectes que, tot i no ser guanyadors, són prioritzats pels veïns i veïnes, i els ha incorporat a posteriors pressupostos o els executa amb recursos propis.