L’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic va elaborar un material pedagògic per treballar la participació ciutadana a les aules de les escoles o a altres centres educatius. El material consta d’uns jocs i guies dirigides a mestres o educadors/es on s’hi pot trobar informació sobre diferents aspectes relacionats amb la democràcia, l’Ajuntament, el pressupost i la participació ciutadana.

  • Eleccions: el recurs pedagògic comença amb la simulació d’unes eleccions on infants i joves elaboren una candidatura, fan una campanya electoral, voten, fan recompte de vots i una acta final. És útil per escollir delegat/da o representant i aprendre una mica més com funciona la democràcia. Pots consultar-lo aquí.
  • L’Ajuntament i la democràcia: es tracta d’un joc de taula amb una guia explicativa que ajuda a entendre com funciona l’Ajuntament de Vic i com hi pot participar la ciutadania. Pots consultar-lo aquí.

  • L’Ajuntament i el pressupost: és un joc de rol on els participants es posen a la pell dels polítics i han de prendre decisions sobre qüestions, problemes o supòsits que van sorgint i que tenen a veure amb el pressupost municipal. Aquest material també s’acompanya amb una guia de continguts per entendre una mica més les finances municipals, tant d’ingressos com de despeses. Pots consultar-lo aquí.

  • Debat televisiu: recurs pedagògic on es fa un treball de detecció de necessitats o problemes de la ciutat, es prioritzen, es fa un argumentari, es concreten diferents posicionaments i al final es duu a terme un debat per arribar a acords. Pots consultar-lo aquí.

Tot aquest material s’utilitza a les sessions del Consistori Infantil però es pot adaptar a diferents edats i col·lectius. L’equip de participació ciutadana contempla també la possibilitat de dinamitzar aquest material i adaptar-lo segons a quin col·lectiu es dirigeix.

El material didàctic de participació ciutadana rep el reconeixement de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP)

El material pedagògic elaborat per l’Ajuntament de Vic ha estat molt ben valorat en la darrera convocatòria de “Bones pràctiques en participació ciutadana” de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP), una distinció que s’atorga anualment per reconèixer polítiques públiques que implementen governs locals. Recentment, els Ajuntaments de Manresa i València s’han interessat pel material pedagògic i l’utilitzaran per promoure i fer pedagogia de la participació ciutadana i la democràcia participativa.

El jurat ha destacat que el material és una iniciativa molt interessant i pedagògica que ajuda als joves en la democràcia local i participativa dels municipis.

Els jocs es poden sol·licitar gratuïtament a l’àrea de Participació Ciutadana. Telèfon: 938862100, extensió 20912. Correu electrònic: participacio@vic.cat