Es pot consultar l’informe del Fòrum Ambiental aquí.

Per a la ciutadania els temes ambientals en els darrers anys han esdevingut una preocupació davant les informacions que es van rebent per diferents mitjans i les evidències vinculades a la sequera, la contaminació atmosfèrica i de les aigües, el canvi climàtic, la mobilitat sostenible… Tots aquests aspectes i molts més estan a les agendes polítiques per aplicar mesures i buscar solucions a curt, mig i llarg termini.

El 2015 l’Ajuntament de Vic va fer una revisió i actualització del Pla d’Acció Ambiental com a full de ruta pels propers anys que recull:

  • Eixos estratègics
  • Objectius estratègics
  • Objectius operatius
  • Actuacions

Per elaborar el Pla es va comptar amb la participació interna de diferents departaments implicats però no es va compartir amb la ciutadania. Per tal de treballar, compartir, enriquir i millorar el Pla d’Acció Ambiental amb la ciutadania, es va proposar fer un Fòrum Ambiental. Es va convidar a persones, empreses i serveis vinculats a la temàtica amb coneixements més especialitzats així com persones interessades en temes ambientals de diferents àmbits, per tal de recollir aportacions riques i diverses.

El Fòrum Ambiental va consistir en dues conferències i sis sessions temàtiques sobre gestió de residus, gestió energètica, espais verds i naturals, economia circular, cicle de l’aigua, i mobilitat i qualitat de l’aire.

El Pla d’Acció Ambiental, que incorpora les aportacions ciutadanes fetes al Fòrum Ambiental, va ser aprovat pel Ple per unanimitat el setembre del 2018.

El 21 de novembre es va fer la presentació pública del document en l’acte de clausura del Fòrum Ambiental. Gabriel Borràs, biòleg i responsable de l’àrea d’adaptació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, va acabar l’acte amb una conferència titulada “Adaptació al canvi climàtic: de la conca al municipi”.

Unes 45 persones va assistir a l’acte de clausura del Fòrum Ambiental i presentació del Pla d’Acció Ambiental. Es pot consultar el document complert aquí.