Pots consultar la memòria completa aquí: Memòria el Nen 2018

L’any 2018 es van dur a terme els pressupostos participatius a la zona vermella del Nen, als barris de la Calla, Estadi, Horta Vermella, Santa Anna, Barri Osona i Serra-de-senferm.

Durant la fase de propostes es van recollir 107 propostes. Es van descartar les que no complien els criteris dels pressupostos participatius i en van quedar 52. Aquestes es van concretar, agrupar i millorar, i un cop validades tècnicament, en van resultar 15 propostes finalistes que van passar a la fase de votacions.

En aquesta edició 582 persones van emetre vots, el qual representa un 6,21% del total de persones que podien participar.

L’Ajuntament, com en els altres edicions, es va comprometre a assumir el resultat de la votació ciutadana. La partida va ser de 150.000€.

 

Resultats de les votacions. Propostes guanyadores:

1.Connectar i millorar l’anella verda en el seu recorregut pel costat del riu de la zona del Nen. Pressupost: 43.712,24€ | 659 punts

2.Recuperar el patrimoni cultural i històric de la zona vermella del Nen. Pressupost: 74.146,50€ | 444 punts

3.Crear un fons comú per a entitats. Pressupost: 22.950€ | 408 punts

Els costos d’aquests tres projectes ascendeixen a 140.808,74€. Com que el pressupost total és de 150.000€ hi ha un romanent de 9.191,26€ que s’utilitzarà per fer una part (encara per determinar) de la quarta proposta més votada:

4.Fer un carril bici que entrellaci els diferents barris i connecti amb la xarxa de carrils bici existent. Pressupost: 147.767,27€ | 359 punts