Consulta la memòria del procés participatiu aquí.

En els darrers anys han vist la llum diferents normatives que han anat creant un nou marc de participació a nivell de Catalunya.

Si bé aquestes lleis estableixen la regulació de determinats aspectes relacionats amb la participació, els ajuntaments tenen capacitat per desplegar reglaments propis en els que es contemplin altres aspectes que no vinguin determinats per les lleis actuals.

Va ser voluntat de l’Ajuntament de Vic impulsar un procés participatiu per adequar la normativa legal local als nous temps ja que l’actual reglament de participació ciutadana és de l’any 1997. Com a resultat, es vol generar un nou reglament de participació ciutadana que esdevindrà el paraigua en el qual s’empararà qualsevol iniciativa participativa a la ciutat.

Com no podria ser d’altra manera, el procés d’elaboració del nou reglament es va fer de forma participada entre regidors/es del Consistori, personal tècnic municipal i la ciutadania, associada i a títol individual.

 

 

  • Durant la primera quinzena de novembre de 2015, es va fer una ronda de sessions amb els regidors i regidores, el personal tècnic de l’Ajuntament i la ciutadania en la que es van treballar els aspectes que hauria d’incloure el nou document per potenciar i millorar la participació ciutadana a la ciutat. Aquesta primera fase ja ha finalitzat i hi van participar 27 tècnics/es , 11 regidors/es i 18 ciutadans membres d’entitats. La participació es va completar amb un seixantena d’enquestes respostes via web.
  • Finalitzada aquesta primera fase de l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana, una comissió politico-jurídica formada per un regidor de cada un dels grups polítics amb representació al consistori i la secretaria municipal, tenen l’encàrrec de redactar un primer esborrany de reglament que, en una segona fase, debatrà amb la ciutadania.