24 novembre 2011Tipus de contingut generalConsistori infantilDes del curs 1998/99 la ciutat de Vic compta amb un Consistori Infantil. Seguint la idea del pedagog F. Tonucci, Vic pretén tenir una ciutat dels i pels infants. Amb l?objectiu d’establir un vincle