Aquest és el cinquè Pla Anual que es crea en matèria de participació ciutadana. Pretén marcar les accions i els projectes a desenvolupar al llarg d’aquest any.

El període de vigència d’aquest Pla Anual és de tot l’any 2016, tot i que inclou processos ja iniciats l’any 2015.

PLA ANUAL 2016