Una de les principals accions de la Unitat de Participació Ciutadana va ser la redacció del primer Pla Director de participació de l’Ajuntament de Vic pels propers anys. D’aquest marc estratègic de la participació es desprèn aquest document: el Pla Anual de Participació Ciutadana 2015 de l’Ajuntament de Vic.

Aquest és el quart Pla Anual que es crea en matèria de participació ciutadana el qual pretén marcar les accions i les eines a seguir el llarg d’aquest 2015. Aquestes actuacions no sols han estat elaborades per la Unitat de Participació, sinó que han estat debatudes amb altres àrees de l’Ajuntament que estan portant a terme processos participatius dins el seu departament.

El període de vigència d’aquest Pla Anual és de tot l’any 2015, tot i que inclou processos ja iniciat l’any 2014.

El document consta de 5 parts principals. Una primera part dedicada a explicar de manera breu què és un Pla Anual. Una segona que exposa el Pla de participació de la ciutat de Vic seguint les directrius del Pla Director. Una tercera en què s’especifiquen els objectius i les línies estratègiques a desenvolupar. La quarta consta d’un capítol en què s’explica breument l’estructuració dels espais de participació. I, finalment, una on s’expliquen els projectes previstos per aquest any amb el cronograma.

Aquest 2015 es farà un especial èmfasi en el procés de redacció d’un nou reglament de participació ciutadana i el procés de redacció del nou Pla director de participació ciutadana. Així mateix es donarà continuïtat als pressupostos participatius, iniciats el 2014.

 

Pla anual de participació 2015

Pla anual de participació ciutadana 2015