El dijous dia 3 de desembre va tenir lloc la sessió de presentació de l’estat actual de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius: “Habitatge per tothom”, “Lavabos públics”, “Desfibril·ladors” i “Zones de descans”.  També es va presentar l’estat actual de la proposta guanyadora dels pressupostos participatius infantils, que consisteix en fer una rampa d’accés a la zona de la sorra de la Plaça Major des de la part empedrada de davant del Merma i posar un gronxador adaptat en un parc infantil.

El Regidor de Participació, Toni Serrat, va explicar que com a resultat del procés s’havien posat a votació 17 propostes elaborades íntegrament per la ciutadania i que havien votat 1390 persones. El pressupost destinat va ser de 200.000€, de pressupost ordinari de l’ajuntament,  corresponents a pressupost 2014 i 2015. Això representa un 0.4% del pressupost municipal, i tot i les restriccions econòmiques, la idea és poder-ho incrementar.

Serrat va apuntar que s’ha d’anar cap als pressupostos participatius i va afegir que el procés que s’havia dut a terme havia estat una prova pilot i que calia anar veient quin model de pressupostos participatius és el més adequat per la ciutat. Finalment, va afegir que, abans de posar en marxa una nova edició de pressupostos participatius, cal que s’aprovi el pressupost general de l’Ajuntament per a 2016.

Seguidament Laia Vilademunt, Tècnica de pressupostos participatius, que va explicar en quin punt es troba actualment cada un dels projectes guanyadors.

Pel que fa a la proposta “Habitatge per tothom” (dotada amb 185.000€) Vilademunt va explicar que és una proposta originalment presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i per la Plataforma per al Dret a l’Habitatge a una de les taules de participació i que els ciutadans i ciutadanes que en formaven part van decidir acceptar i treballar-la conjuntament. Dit això, va explicar que un cop entomada com a projecte guanyador dels pressupostos participatius, s’ha treballat transversalment dins l’Ajuntament des de tres àrees: l’Oficina Local d’Habitatge, l’Oficina d’Intermediació Hipotecària i l’àrea de Benestar i Família.

En data d’avui, respecte aquesta proposta, s’ha fet:

  • Anàlisi del Registre de pisos buits propietat d’entitats bancàries i grans tenedors de la Generalitat de Catalunya, que pel que fa a la ciutat de Vic conté 270 pisos. En aquests moments es treballa amb una borsa inicial de 80 ja que no tots els pisos d’aquest Registre es troben en bones condicions. El treball de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària és parlar amb totes les entitats bancàries propietàries d’aquest pisos per verificar un a un l’estat de cada habitatge.
  • Reactivació de l’elaboració d’un cens propi d’habitatge buits de particulars, entitats financeres i grans tenedors. Aquest cens s’està configurant a partir del creuament de dades procedents de diversos registres interns, de les dades procedents d’inspeccions d’habitatge i de la realització d’un treball de camp específic.
  • Des de de l’Àrea de Benestar i Família s’està realitzant un cens d’unitats familiars amb dificultats d’accés a l’habitatge a preu de mercat. Actualment, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, ja s’han adjudicat 12 pisos procedents del Sareb a 12 famílies, la majoria de les quals ja ha firmat el contracte per entrar-hi a viure.

Per dur a terme aquest cens d’unitats familiars de la millor manera possible, des del mes de juliol              d’aquest any, el projecte s’ha dotat de forma específica amb el suport professional extra d’una                      treballadora social del Departament de Benestar i Família.

  • S’ha obert un procés de selecció per a la contractació d’una persona amb un perfil administratiu alt i gran capacitat de gestió que sigui capaç de donar suport al projecte d’una manera integral. Es preveu que aquesta persona pugui incorporar-se al llarg d’aquest mes de desembre.

 

Les propostes menors dotades amb 5.000 euros estan ja pràcticament acabades:

En quant a la proposta d’habilitar el lavabo de l’Oficina de Turisme, la tècnica de pressupostos participatius va explicar que ja s’ha instal·lat la paret de vidre per separar el lavabo de les oficines municipals (no obertes al públic), que el canviador per a nadons ja està en procés de compra i que s’han iniciat converses amb el pàrquing de la Plaça Major per fer accessible el seu lavabo a la ciutadania.

Respecte a la proposta inicial de posar un desfibril·lador a l’estació d’autobusos i senyalitzar els sis que hi ha als edificis municipals, es va explicar que ja s’ha iniciat la compra per l’aparell de l’estació d’autobusos i que s’han comprat tres vitrines per treure fora dels edificis municipals tres dels desfibril·ladors existents. Amb això s’amplia la proposta inicial d’un desfibril·lador al carrer.

Finalment, en relació als pressupostos participatius infantils (dotats amb 10.000€) es va explicar que s’ha iniciat el procés de compra d’un gronxador adaptat que s’ubicarà al parc dels Germans Maristes (Bassa dels Hermanos) i que la rampa d’accés a la sorra de la Plaça ja està acabada. Amb els diners sobrants, al voltant de 2000€, es complementarà l’oferta de jocs adaptats.

Per tancar l’explicació sobre les propostes es va comentar que el que ahir es descrivia era l’inici de la feina a fer i que, quan s’hagi avançat més en l’execució dels projectes, es tornarà a explicar a la ciutadania.

Pel que fa als diners sobrants de les tres propostes de cost menor a 5000€ – en el cas que un cop finalitzada l’execució quedi romanent – es preveu destinar els diners a la compra de tres vitrines més per fer accessibles la resta de desfibril·ladors ubicats a edificis municipals.

Més info

Estat actual de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius: “Habitatge per tothom”, “Lavabos públics”, “Desfibril·ladors” i “Zones de descans”.