El dilluns 14 de març a can Pau Raba es va presentar a la cinquantena de persones assistents els resultats quantitatius i qualitatius del procés i les propostes que fa l’Ajuntament en relació als suggeriments fets per la ciutadania. Les propostes fetes mitjançant una vintena de butlletes de suggeriments i unes 25 consultes presencials o per correu electrònic s’emmarquen en: mobilitat, campanya informativa cívica de mobilitat, millores urbanístiques i dinamització comercial i de barri.

La presentació va anar a càrrec de Titi Roca, regidor de barri i els tècnics de mobilitat i participació ciutadana. Primer de tot es va fer un repàs de totes les fases del procés i dels resultats quantitatius i qualitatius. Directament a través de votacions hi va participar un 8,3% de persones. Tot i així, qualitativament es va valorar que van rebre informació directa a traves de diferents mitjans un 80% de les persones residents i que, mitjançant els suggeriments, propostes i consultes hi va participar un 30% de les persones cridades a participar en les diferents fases.

En relació a la mobilitat, s’instal•larà un radar pedagògic i mobiliari ziga-zaga al carrer Sant Pau, es posarà un mirall a la cantonada del carrer Trinquet/Fusina/Sant Fidel i es limitarà la velocitat a tota la zona a 20km/h. En aquest sentit, aquest mateix dia 14, s’ha iniciat la campanya informativa MOU-TE COM CAL a través dels agents cívics relacionada amb els aparcaments, les càrregues i descàrregues, la velocitat i les càmeres de control d’accés.

En quan a les millores urbanístiques, hi ha la previsió de millorar els paviments dels carrers de l’Eixample amb pedra de Centelles i instal•lar enllumenat amb sistema led de llum blanca.

Pel que fa a la dinamització, des de principis d’aquest mandat ja s’ha intensificat les activitats a la plaça dels Màrtirs. El mes de novembre es van fer diferents activitats de VicCC al llarg de quatre dissabtes i hi ha la previsió d’instal•lar-hi: el Lactium, un escenari pel Mercat de Música Viva, activitats infantils i tabernes pel Mercat Medieval, la Fira de Santa Llúcia, el RecerCat i activitats de la Festa Major. L’AV també ha planificat activitats per les festes del barri. Des de l’Ajuntament també s’està treballant amb la implantació d’un nou mercat d’artesania alimentària i es continuarà amb el mercat d’antiquaris un cop al mes i el del disc de 2a mà també un dissabte cada mes.

Des de la regidoria de Comerç hi ha el compromís de reunir-se amb els comerciants per buscar solucions conjuntes i de posar a l’abast del sector totes aquelles iniciatives de dinamització comercial que disposa la ciutat, com els Espais en Transició o el projecte Reempreses de Creacció.
Després de la presentació, els assistents van fer diferents preguntes i intervencions bàsicament relacionades amb la mobilitat, aparcaments, obres i altres qüestions puntuals.

Més informació sobre el retorn del procés Presentació de resultats i valoració.

Sessió de retorn a la ciutadania del procés participatiu de l’Eixample Morató de Vic