S’ha renovat una quarta part de les més de 100 persones que el conformen

Fotografia del Consell de Ciutat de Vic
Després del nomenament dels nous representants el Consell de Ciutat s’ha reunit per primer cop aquest 2012, en la primera sessió d?aquesta legislatura.

La sessió es va centrar, d’una banda, en presentar els nous pressupostos municipals i de l?altra a explicar quin serà el nou sistema de treball del Consell alhora que també es va aprofitar per realitzar els encàrrecs als seus membres.

El vicepresident del Consell i regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López i Carol va obrir la sessió donant la benvinguda als nous membres. La modificació de representants del Consell ha estat d?aproximadament una quarta part dels més dels 100 membres que la conformen. La resta continuen de la passada legislatura.

La presentació dels pressupostos va anar a càrrec del regidor d’Hisenda, David Sala. Va fer un repàs de les característiques principals del pressupost municipal per aquest any 2012.

Joan López Carol va continuar informant sobre el nou procediment de treball, un cop presentada la diagnosi dels espais de participació que existeixen a la ciutat, dels què n’hi ha més de 45, des dels creats o dinamitzats pel propi Ajuntament, com d’aquells sorgits de la iniciativa ciutadana o associativa.

En aquesta nova etapa del Consell es pretén treballar potenciant aquests espais participatius, en comptes de creant-ne de nous, com es venia fent fins ara. Amb aquest nou sistema de treball, totes aquelles iniciatives o problemàtiques ciutadanes que el Consell o qualsevol dels seus membres consideri que són susceptibles de ser tractades, es traslladaran als respectius espais participatius. Només es crearan noves comissions per tractar aquells temes que no comptin amb un espai adient per a ser tinguts en compte. D’aquesta manera, es pretén no duplicar aquests espais, alhora que potenciar-los i donar-los a conèixer, tant a ells com al treball que estan realitzant. El membres del Consell que ho considerin oportú també podran participar directament en aquest espais que ja es troben en funcionament.

Per últim, el regidor de Ciutadania va fer dos encàrrecs directes als membres del Consell: començar a treballar per a la redacció de la “Declaració de Vic”, un compromís social que ha d’establir les bases de la societat vigatana des de tots els aspectes i la regulació i els criteris del nomenament del Vigatà o la Vigatana Il’lustre.

El Consell es reunirà de nou la propera tardor, en la sessió en la que es presentarà el treball que s’hagi anat realitzant al llarg de l’any.

Es celebra el primer Consell de Ciutat de la legislatura