A partir de les propostes ciutadanes, l’equip tècnic d’urbanisme ha realitzat el projecte de nova urbanització de les rambles que es presentarà el dimarts 27 de novembre a les 20:00h al Casino de Vic.

El projecte de nova urbanització de les rambles es va iniciar el mes de setembre de l’any 2011 mitjançant un procés participatiu en què el veïnat, el teixit associatiu, escoles, casals de gent gran i la ciutadania de Vic, van proposar els usos que havien de tenir les noves rambles.

Al llarg del procés participatiu s’ha implicat directament més de 500 persones i se n’ha informat a unes 1250. També s’ha realitzat un treball específic amb 15 entitats, associacions i centres educatius de la ciutat i s’ha entrevistat a 69 persones. Les propostes de totes aquestes persones s’han tingut en compte alhora de realitzar el projecte.

L’equip tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Vic ha estat l’encarregat d’elaborar el projecte en base a criteris tècnics i a les propostes recollides al llarg del procés de participació. El dimarts 27 de novembre es presentarà davant de tota la ciutadania interessada quin és el projecte resultant d’aquest procés. L’acte tindrà lloc al Casino de Vic a les 20:00h.

Sessió de retorn del procés participatiu per a definir els usos de les noves rambles