El Pla Director de Barris és un projecte impulsat des de l’Ajuntament de Vic amb el propòsit de millorar la comunicació i la relació entre les Associacions de veïns/es, entitats i persones que viuen al barri amb l’Ajuntament. Al mateix temps aquest projecte permetrà una relació directe i efectiva entre els representants veïnals i els regidors de barri.

Una de les primeres activitats realitzades durant el mes d’octubre dins del projecte han estat una sèrie de tallers de participació amb el veïnat. Els tallers tenien l’objectiu de fer una delimitació territorial dels barris i discutir diverses propostes i temàtiques que configuraran les línies de treball dels regidors de barris.

Es celebren els Tallers del Pla Director de Barris