El Grup de Treball per a la Declaració de Vic, porta elaborant l’esborany del document des del juny del 2012. Actualment, inicia una nova fase de contacte amb agents implicats en cadascun dels aspectes que tracta el document.

Per aquest motiu, el grup de treball ha convidat a diferents experts en cada una de les temàtiques per tal que aportin el seu punt de vista en la redacció final del document. Les reunions es celebraran al llarg dels mesos d’abril, maig i juny.

El grup de treball per a la declaració de Vic inicia una nova fase