l plenari del Consell de Ciutat reunit el mes de gener de 2013 va decidir crear dos nous grups de treball, que en els propers mesos treballaran entorn a les peticions proposades. Per una banda, les situacions greus respecte a l’habitatge i per l’altra la viabilitat i sostenibilitat de les entitats i associacions de la ciutat i la revalorització i potenciació del voluntariat de qualitat a la nostra ciutat.

El Grup de Treball d’Habitatge, es troba en la fase inicial, recopilant informació per tal de trobar solucions a la problemàtica de l’habitatge.

El Grup de Treball Entitats – Voluntariat està elaborant un esborrany de Pla de Treball per tal de tractar els aspectes següents:
– Subvencions públiques
– Sostenibilitat de les entitats. Noves vies de finançament
– Eines per a la capacitació de les entitats
– Voluntariat de qualitat.

Si esteu interessats en col•laborar en algun d’aquests Grups de Treball, envieu un correu a urielpc@vic.cat

Es constitueixen dos nous grups de treball del Consell de Ciutat