El Ple del mes de juny de 2013 va aprovar per unanimitat la constitució d’una comissió d’estudi per poder determinar els criteris a seguir per confeccionar uns pressupostos amb major participació ciutadana de cara el pròxim exercici 2014. Després de que alguns grups de l’oposició hagin expressat la voluntat de que l’elaboració dels pressupostos sigui més oberta als ciutadans, l’equip de govern proposa crear aquesta comissió. De moment s’han designat les persones que conformen aquesta comissió, la qual estarà presidida per l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, tot i que ja va avançar que la delegava el regidor del SI, Iban Lapeira, ja que havia estat un dels defensors d’aquesta iniciativa. En aquest punt el tinent d’alcalde, Toni Serrat va remarcar que “avançar en l’elaboració de pressupostos participatius és un reflex del tarannà de l’equip de govern que s’ha caracteritzat per obrir molts assumptes a la ciutadania”.

El Ple municipal aprova la constitutció d’una comissió d’estudi per fer uns pressupostos participatius