Un dels punts més destacats va ser l’aprovació per part de tots els grups municipals representats al consistori de la modificació de l’ordenança general de subvencions. Aquesta nova normativa, entre altres aspectes, contempla que el sistema de subvencions arribarà en cinc anys a un 50% per adjudicació directa al pressupost ordinari i el 50% restant per concurrència pública; d’altra banda, l’entitat sol•licitant podrà demanar una bestreta una vegada se li autoritzi la subvenció. L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal va agrair a totes les formacions polítiques la capacitat de posar-se d’acord amb aquesta nova ordenança i haver pogut consensuar aquest tema que ha estat debatut durant mesos. En aquesta línia, el regidor de l’Àrea d’Economia, Toni Serrat va expressar que “la voluntat de l’equip de govern era aprovar aquest punt per unanimitat, ja que si no hagués estat així no s’hagués posat a l’ordre del dia”.

Vic aprova per unanimitat la modificació de l’ordenança general de subvencions