La regidoria de Benestar i Família reuneix diferents agents socials per detectar i actuar davant d’aquests casos

 Ahir a la tarda l’Ajuntament de Vic va acollir una reunió de treball amb diferents agents socials per establir els mecanismes adients per poder detectar les necessitats alimentàries entre infants i joves de la ciutat. Representants de centres escolars, AMPA’s, responsables dels serveis sanitaris, Banc d’Aliments, Tupí i membres del Consell Comarcal d’Osona van assistir a la sessió de treball de la regidoria de Benestar i Família amb l’objectiu de contribuir a detectar aquestes necessitats i a la vegada mantenir i buscar noves complicitats entre tots ells.

 

D’aquesta manera, el regidor de Benestar  i Família, Xavier Farrés va posar èmfasi que cal treballar de forma coordinada i proactiva  des de de tots els àmbits representats, que és on es poden detectar aquells casos d’emergència alimentària. En aquest cas, el regidor  “va demanar que tots aquests casos que es detectin han de ser informats als Serveis Socials de l’Ajuntament i que juntament amb altres entitats poden donar sobradament resposta a aquestes necessitats amb els recursos dels que actualment disposa la Xarxa Alimentària de Vic”. En aquesta línia, Farrés va remarcar que des dels serveis socials de l’Ajuntament de Vic hi ha un gran control en aquest àmbit, però es vol continuar treballant en aquesta línia”.

En el transcurs de la reunió es va acordar que periòdicament el mateix grup de treball es reunirà per tal de fer seguiment i avaluació de tots aquells casos detectats.

 

La sessió de treball va servir, a la vegada, per presentar la Xarxa Alimentària de la Ciutat amb l’amplitud de recursos de què disposa la ciutat per donar resposta a aquestes necessitats. En aquest sentit, la coordinadora de l’àrea Social de l’Ajuntament de Vic, Núria Homs, en tot moment va posar de relleu que  la ciutat té els recursos suficients per poder cobrir totes les demandes socials, però és necessari comptar amb la complicitat de tots per poder-les detectar i, posteriorment actuar. En aquesta línia, Homs va explicar en detall d’aquesta Xarxa Alimentària de Vic-Osona.

 

Els serveis que integren la Xarxa Alimentària de Vic-Osona són:

 

El Magatzem Solidari (Banc d’Aliments), és un magatzem de distribució d’aliments a les persones que tenen situació econòmica precària. Aquest servei està organitzat per Ajuntament de Vic, Càritas Arxiprestal Vic i Creu Roja Osona.

 

El Rebost Solidari que actua com a centre de recollida d’aliments diaris procedents de les minves dels mercats i supermercats. Aquest servei el dóna Càritas Arxiprestal Vic.

 

Els Ajuts Menjadors Escolars que són suports econòmics dirigits a reduir el cost del menjador escolar a les famílies amb més dificultats. En aquest cas aquests ajuts provenen del Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Vic i/o Creu Roja Osona.

 

El Menú Low Cost que consisteix en un oferir un àpat diari per consumir al domicili particular a un preu per sota del cost de mercat i que està gestionat pel Seminari de Vic. Aquest servei, iniciat a finals de l’any 2012, ha beneficiat a 15 usuaris amb un total de 299 menús lliurats.

 

Els Menjadors Socials que proporcionen àpats elaborats de forma temporal a persones amb greus necessitats socials i que estan promoguts per les entitats del Tupí i Càritas Arxiprestal de Vic. S’han servit un total de 14.289 àpats i s’han lliurat 12.996 bosses de sopar.

 

El Menjar per emportar del Centre de Dia que serveis àpats elaborats a les persones grans amb dificultats per cobrir les seves necessitats alimentàries i es tracta d’un servei municipal gestionat per FADO. En aquest cas han estat 13 persones que s’han acollit a aquest servei.

 

El Menjador Casals de la Gent Gran es tracta d’un servei de menjador per a persones grans a un preu molt ajustat i està gestionat pels Casals de la Gent Gran que depenen de la Generalitat de Catalunya. A Vic n’hi ha dos. Actualment es lliuren un total de 70 menús diaris (23.520 menús a l’any).

 

Les Necessitats Amagades respon a un projecte liderat per Càritas Arxiprestal que consisteix en portar aliments a domicili a persones que tenen una mobilitat reduïda o alguna altra circumstància els impedeix anar al Magatzem Solidari (Banc d’Aliments). Les dades recollides mostren que s’han beneficiat d’aquest projecte uns 50 usuaris al mes.

 

Ajuts alimentaris a infants i joves (curs 2013/14)

 

En aquest apartat es van donar a conèixer diverses dades a tenir en compte per analitzar la situació actual de Vic. Per una banda destacar que per aquest curs 2013/14 s’han adjudicat un total de 654 beques de menjador escolar que atorga el Consell Comarcal d’Osona, però provenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta xifra 239 casos són casos coneguts pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vic i es consideren que es troben en situació de risc. Aquests, però, estan plenament detectats i ja s’hi està actuant, va afegir Homs.

 

Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vic cada situació individual s’acull a un servei determinat d’ajuda. D’aquesta manera, dels 654 casos totals; el 53,50% tenen un ajut del Consell Comarcal d’Osona i es complementa amb una paga per part de la família, ja que aquesta hi pot fer front; el 20% és de compactació; el 12% provenen de la comissió d’escolarització; el 10,40% tenen un complement de l’Ajuntament de Vic; el 2,50% responen a ajuts en concepte d’urgència alimentària i, un 1% restant prové d’un complement de Creu Roja Osona.

Aliments per la solidaritat
 

Les dades que es van exposar corresponen a l’exercici 2012. En aquest apartat cal destacar el paper que fa el Magatzem Solidari, conegut popularment com aBanc d’Aliments. Així, l’any 2012 es van ajudar un total de 1.321 famílies; xifra que suposa que s’han beneficiat 4.378 persones. Destacar que el 86% d’usuaris són de Vic i la resta provenen de la comarca d’Osona.

A través del Rebost Solidari es va recollir un total de 71.593 Kg; 63.020 Kg es van poder lliurar a persones amb necessitats; els 8.576 Kg es van haver de rebutjar degut a que no complien les condicions alimentàries idònies. En aquest punt, però, es va voler posar de relleu que aquesta dada de rebuig és molt insignificant envers la total.

Durant la mateixa sessió de treball es va donar a conèixer que a la Xarxa Alimentària de Vic-Osona hi treballen un total de 21 professionals i 237 persones voluntàries que també hi donen suport.

 

Detecció de casos amb necessitats alimentàries

 

Durant la mateixa presentació es va posar molt èmfasi de la necessitat de buscar complicitats amb tots els agents assistents (escolars, AMPA’s, sanitaris, socials i administració) per tal de poder detectar qualsevol situació d’emergència. Des de l’àrea Social de l’Ajuntament de Vic es va demanar la col·laboració i proactivitat de tots plegats i que a la mínima detecció d’alguna situació de necessitat alimentària cal establir una xarxa de comunicació per poder ser coneixedors del tema i com a tal, posar-hi solució.

 

Així, cal remarcar que en el cas de detectar alguna d’aquestes situacions en el cas de persones adultes és necessari posar-se en contacte amb l’equip d’acollida del mateix consistori i aquest serà qui valorarà i farà el seguiment del cas. D’altra banda, en el cas d’infants i joves, l’Ajuntament de Vic té un educador social a cada centre educatiu amb l’objectiu de ser el referent de l’entorn i en el moment de la detecció d’alguna d’aquestes situacions és el professional encarregat de fer el seguiment exhaustiu del cas.

L’Ajuntament de Vic crea un grup de treball per detectar les necessitats alimentàries entre infants i joves de la ciutat