El passat 25 de setembre ja es va fer la primera reunió per començar a assignar les demandes fetes durant l’estiu de matrícula viva de català, i també per començar a planificar l’activitat del nou curs 2013/2014.
Les primeres activitats que es portaran a terme aquest nou curs, seran, en primer lloc, la presentació pública de la Memòria de l’activitat de la comissió durant el curs passat 2012/2013.
En segon lloc, pel proper mes de novembre s’està organitzant una sessió formativa pel voluntariat lingüístic de la ciutat, sobre l’Aula de Formació Continuada i els diferents recursos que hi ha que en poden fer ús.
Una altra de les iniciatives que s’ha iniciat aquest curs és la de contactar amb les persones voluntàries lingüístiques de les escoles de la ciutat.
Ja s’ha fet la primera reunió, en la que hi han assistit les voluntàries de les escoles Guillem de Montrodon, l’Escorial i Sant Miquel i la trobada ha estat molt satisfactòria.
L’objectiu és poder compartir experiències, mètodes de treball i resultats, i conèixer necessitats i mancances que es troben en el seu dia a dia. De la primera trobada va sorgir la iniciativa de compartir algunes activitats grupals, com ara visitar alguns espais de la ciutat.

La Comissió lingüística de la XAM ja ha començat l’activitat del nou curs.