A mitjans de l’any 2015 va entrar en vigor la Llei 24/2015, de 29 de juliol, per afrontar l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica, que dota a l’administració pública de més recursos per ajudar a les famílies que estan en risc de perdre l’habitatge habitual i a les que no poden fer front als subministres bàsics.

Tanmateix, i també durant el 2015, la proposta guanyadora dels pressupostos participatius “Habitatge per tothom” ha servit per impulsar de manera definitiva la tasca que es venia portant a terme des dels tres departaments de l’Ajuntament vinculats amb temes d’habitatge, és a dir oficina d’Intermediació Hipotecària i Mediació, Departament de Benestar i Família i Oficina Local d’Habitatge.

És en aquest context on s’està treballant de forma transversal i coordinada als efectes de donar resposta a la problemàtica d’habitatge en termes generals i d’impulsar les mesures que la llei 24/2015 posa a l’abast de l’administració pública.

Així mateix s’està creant un cens actualitzat de pisos buits a la ciutat, una borsa de pisos de lloguer social a preus assequibles a través de la cessió voluntària o obligatòria d’habitatges, s’estan dissenyant i elaborant línies d’ajuts destinats a la millora de les condicions de l’habitatge, així com iniciar procediments sancionadors contra les entitats bancaries que incompleixen les obligacions establertes per llei.

En definitiva el que vol l’Ajuntament és impulsar noves eines als efectes de mobilitzar el parc vacant i facilitar l’accés a l’habitatge a persones amb escassetat de recursos.

 

Habitatge per tothom, el projecte guanyador de la prova pilot de pressupostos participatius, segueix avançant