Ahir a la tarda va tenir lloc l’acte de presentació del nou funcionament dels pressupostos participatius de Vic que enguany s’hi ha introduït novetats amb l’objectiu d’afavorir la implicació i la participació ciutadana. En aquest sentit, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra va exposar que amb aquest canvi d’enfoc “volem aconseguir més participació aproximant-nos més al territori”. Per aquesta raó la ciutat es divideix a partir de les tres zones de la Festa Major i el procés té lloc exclusivament i de forma rotativa cada any a una de les tres divisions(territori verd, representat pel Merma; territori vermell, representat pel Nen; i el territori negre, representat per la Vella). Ahir es va portar a terme el sorteig protagonitzat pels mateixos caps de llúpia que va definir l’ordre a seguir durant els pròxims tres anys. D’aquesta manera, la zona que participarà a través dels pressupostos participatius d’aquest any 2016 serà la verda; l’any 2017 serà la negra; i l’any 2018 la vermella i, així, successivament. (adjuntem plànol amb les zones de colors). Cada any es compta amb un pressupost anual de 150.000 euros; 140.000 pel procés i 10.000 de gestió.

Per la seva banda, la tècnica de pressupostos participatius, Laia Vilademunt, va exposar que els resultats de la prova pilot que es va iniciar a finals de 2014 van ser valorats positivament (3,7% de participació), ja que la comparació amb experiències d’altres municipis així ho demostra. També es valora positivament que les propostes siguin elaborades íntegrament per la ciutadania, fet que representa un valor afegit del procés. Tot i així, es van detectar alguns punts febles en el model anterior i per això s’opta per introduir alguns canvis importants com el fet de dividir la ciutat en tres zones i fer-ho de forma rotativa cada any en una d’elles.

Vilademunt va explicar que els objectius principals d’aquesta edició segueixen sent ampliar i diversificar la participació per una banda, i per l’altra, seguir promovent la pedagogia de la participació per fer de Vic una ciutat el màxim d’inclusiva i accessible. En aquest sentit, focalitzar els esforços en una zona concreta cada any permet treballar millor l’assoliment dels dos objectius: en primer lloc la proximitat  – s’arriba millor a les entitats, serveis, recursos i ciutadania no organitzada de la zona on s’està treballant- i en segon terme, posar en valor les especificitats i necessitats de cada un dels territoris de Vic. D’aquesta manera, va afegir, es busca que els pressupostos participatius tinguin més impacte en el territori. A més, la tècnica va informar que enguany s’ha volgut donar al procés una vessant més emotiva per tal de que la ciutadania se’l senti cada vegada més seu i per això se l’ha vinculat a la Festa Major.

Pel que fa al nou model, Vilademunt va explicar que es tracta d’un model que conserva tres punts forts de l’anterior: els diners destinats provenen de pressupost ordinari (no hi ha restricció temàtica a l’hora de fer propostes); es tracta d’un procés auto reglamentat en el que la ciutadania participa des de l’inici; i les propostes són elaborades íntegrament per la ciutadania i de forma conjunta, ja que són fruit del debat ciutadà de les persones que participen a les taules de propostes.

En quant a les novetats, va comentar que es simplifica el model perquè es redueix el nombre de sessions a les quals es demana que assisteixi la ciutadania a l’hora d’elaborar propostes (es passa de 8 a 4); i finalment, desapareixen les taules temàtiques, ja que les propostes més temàtiques també poden emergir a les taules territorials.

Vilademunt va afegir que el model funcionarà de la següent manera: els pressupostos participatius a Vic segueixen erigint-se sobre un model assembleari i centrat en el debat ciutadà (deliberatiu). El procés parteix de les propostes conjuntes que s’elaborin a les taules de propostes i el poder de decisió sobre els projectes que passaran a votació final recau a les persones que participin en aquestes taules. La idea és que les propostes sobre les necessitats i prioritats de despesa de la ciutadania sorgeixin en aquestes taules. Les propostes també es podran fer online a www.decidim.vic.cat (properament estarà activa) Les que es presentin a través del web es remetran a les taules per valorar-les i treballar-les conjuntament amb les persones participants. Un cop elaborades i prioritzades aquestes propostes en assemblea, passaran a una Comissió Tècnica de Valoració formada per tècnics de l’Ajuntament que n’estudiarà la viabilitat econòmica, legal, etc. Un cop avaluades, les propostes viables passaran a votació final de tots els veïns i veïnes majors de 16 anys de la zona concreta.

Destacar que els pressupostos participatius de Vic són model a seguir per altres poblacions com és el cas de Sant Cugat del Vallès o Badia del Vallès. L’Ajuntament de Vic té el compromís de continuar treballant amb la participació ciutadana i tal i com va afirmar l’alcaldessa, Anna Erra, cal posar en valor i agrair la implicació de la ciutadania que participa.

 

Calendari dels pressupostos participatius per cada any:

 Fase d’elaboració de propostes: finals d’abril i mitjan de juny
Inici de les taules de propostes: 9 de maig
Validacions tècniques (fase interna de l’Ajuntament de Vic): entre juny i juliol
Publicació de les propostes elaborades per a la ciutadania: setembre
Votacions de les propostes: octubre
Publicació dels resultats: novembre
Inici de l’execució del/s projecte/s guanyador/s: novembre

 

Foto presentacióFoto presentació 3

Els nous Pressupostos Participatius de Vic són més pròxims al territori per afavorir la participació ciutadana