Des del passat mes d’abril, els pressupostos participatius s’han vinculat als tres colors de la Festa Major amb la voluntat d’assolir més proximitat amb la ciutadania. Aquest any 2016 el procés es fa a la zona del Merma, el 2017 es farà a la zona de La Vella i el 2018 a la zona del Nen.

El nou model de pressupostos participatius es centra en una zona concreta perquè busca la proximitat i arribar a persones que habitualment no estan vinculades als espais de participació municipals. És a dir, amb aquest nou model es pretén implicar a un major i més divers nombre de persones a participar tant en la primera fase del procés – que ha tingut lloc entre maig i la primera quinzena de juny i que s’ha centrat en l’elaboració de propostes – com en la segona fase, que tindrà lloc el proper mes d’octubre i es centrarà en la votació d’aquestes propostes elaborades per la ciutadania.

Finalitzada la primera fase, 30 persones han participat directament en l’elaboració de propostes. És a dir: 30 persones han assistit a les taules de participació organitzades a Can Pau Raba i/o han presentat proposta a través d’internet.  A més, cal afegir que  la participació en aquesta fase s’ha ampliat ja que hi ha hagut cinc entitats, majoritàriament AMPA, que també han presentat propostes. Recordem que es tracta d’un procés participatiu autoregulat pels mateixos participants a les taules de propostes i que les persones participants van decidir que les entitats també podien presentar propostes. Indirectament, doncs, 99 persones més – membres d’aquestes entitats – han participat en el procés. En total, hi ha hagut una mica més de 100 persones implicades a la fase de propostes.

Pel que fa al perfil de les persones que han participat directament, és important destacar que en la seva majoria (76%) es tracta de persones que habitualment no es vinculen als espais de participació municipals. Tot i que s’ha de continuar treballant des de l’Ajuntament per seguir ampliant i diversificant la participació,  en aquesta edició s’ha començat a manifestar que el nou model de proximitat de pressupostos participatius pot esdevenir una eina útil – si bé no la única – per arribar a aquella ciutadania que no acostuma a participar en espais de participació i processos impulsats per l’Ajuntament. Per extensió, pot esdevenir també una eina adequada per conèixer noves necessitats a la ciutat sobre qualsevol àmbit o temàtica de competència municipal.

El model de proximitat porta cares noves a la primera fase dels pressupostos participatius