Entre el 9 de maig i el 12 de juny  ha tingut lloc la fase de presentació de propostes als pressupostos participatius a la zona del Merma. Les propostes s’han pogut presentar tant per via presencial a les sessions que s’han organitzat a Can Pau Raba al llarg de 4 setmanes com per internet a través de la pàgina www.decidim.vic.cat durant tot aquest període.

Els veïns i veïnes de la zona del Merma han presentat un total de 36 propostes. Un cop presentades, l’equip de participació les ha fet arribar a l’àrea municipal competent per a que en fes una primera valoració tècnica i econòmica i també per evitar duplicitats o solapaments amb projectes que ja s’estiguin treballant.

Feta aquesta primera aproximació, 19 propostes s’han hagut de retirar per la impossibilitat de tirar-les endavant en el marc dels pressupostos participatius:

  • Perquè fan referència a manteniment de l’espai públic.
  • Perquè són accions ja previstes en el pressupost de l’Ajuntament.
  • Perquè estan valorades en més de 140.000€.
  • Perquè no són avaluables econòmicament.
  • Perquè tècnicament no són viables.
  • Perquè fan referència a bens i serveis que no són de competència municipal.

En aquests moments, les 16 propostes restants – que són les que la ciutadania que ha participat en aquesta fase ha considerat vàlides després d’aquesta primera valoració dels equips tècnics municipals – s’estan treballant amb més profunditat des de les diferents àrees municipals implicades en el seu desenvolupament. L’objectiu és transformar-les en projectes concrets que seran votats durant el mes d’octubre per tots els veïns i veïnes majors de 16 anys de la zona del Merma.

El nou model de proximitat propicia que la ciutadania pensi en el seu dia a dia i en seu entorn més immediat a l’hora d’elaborar les propostes. No obstant, la majoria de propostes presentades són àmplies i poden beneficiar a la ciutadania en general ja que fan referència a parcs infantils, millores urbanístiques, seguretat als passos de vianants, civisme, adequació de parcs i en el foment de millores en l’àmbit de l’accessibilitat en espais urbans privats d’ús públic com locals comercials.

untitled 3

Les propostes de pressupostos participatius a la zona del Merma beneficien a la ciutadania en general