Entre el 9 de maig i el 13 de juny els veïns i veïnes de la zona del Merma van poder participar als pressupostos participatius. Ho van fer presentant propostes d’actuació sobre qualsevol àmbit o temàtica de competència municipal i que tinguessin un límit econòmic de 140.000€.

Al llarg d’aquestes 5 setmanes van presentar propostes vinculades a les àrees d’Urbanisme, Mobilitat, Civisme i Esports. Durant aquest temps l’àrea de participació va actuar com a canal viu de comunicació entre aquestes àrees i la ciutadania. Per una banda va fer arribar les propostes dels veïns i veïnes a les àrees d’Urbanisme, Mobilitat, Civisme i Esports i els va demanar que valoressin si era possible tirar-les endavant tenint en compte aspectes tècnics, legals i econòmics. Per altra banda, l’àrea de Participació va anar retornant als i les participants la informació que rebia de les àrees municipals implicades. Amb aquesta informació, van seguir debatent, enriquint i concretant les propostes que anaven creant col·lectivament.

Aquesta comunicació en dues direccions va servir als i les participants per crear propostes que complissin les seves expectatives i que al mateix temps s’ajustessin al marc d’actuació municipal; és a dir, a allò que pot fer l’Ajuntament. Per part de l’Ajuntament es va procurar captar necessitats de la zona del Merma i proporcionar en tot moment a les persones participants informació per a que poguessin reorientar les seves propostes inicials. L’aprenentatge va ser mutu.

A partir de tot aquest coneixement compartit que es va generar durant la fase de propostes, les àrees d’Urbanisme, Mobilitat, Civisme i Esports s’han posat a treballar per transformar les propostes ciutadanes en projectes concrets que puguin ser votats durant el proper mes d’octubre.

Els pressupostos participatius són un espai de participació i un canal de comunicació. A més a més també poden anar més enllà i esdevenir, com en el nostre cas, un espai d’aprenentatge en el que les propostes es construeixen col·lectivament i es genera un coneixement compartit que aporta valor afegit a la ciutat.

De propostes de pressupostos participatius a projectes per ser votats: un procés d’aprenentatge compartit.