La zona del Nen ja ha decidit

Al llarg del període de votacions han votat 582 persones, que representen un 6,21 % de les persones que complien els requisits per votar. Es tracta d’un percentatge destacable i un augment significatiu del nombre de persones que han participat en aquesta edició.

L’Ajuntament es compromet a assumir el resultat de la votació ciutadana. La partida disponible és de 150.000€.

Destaquem l’alta participació de les associacions de veïns de la zona. Aquestes es van reunir per decidir les prioritats de la zona, consensuar les propostes i definir de manera conjunta estratègies de difusió amb l’objectiu d’obtenir el màxim de suport per les seves propostes.

infografia resultats 2018

PROJECTES GUANYADORS 2018

 1. Connectar i millorar l’anella verda en el seu recorregut pel costat del riu de la zona del Nen. Pressupost: 43.712,24€ | 659 punts

L’anella verda de Vic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup d’enclavaments d’alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar ambientalment la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal. És un llarg trajecte, d’uns 32 quilòmetres de traçat, que encercla tota la ciutat, amb una gran part del circuit que passa per la llera dels rius de la ciutat, el Gurri i el Mèder. Les diferències paisatgístiques que s’observen al llarg d’aquest recorregut permeten que tothom pugui gaudir-ne.

Una part del recorregut de l’anella verda passa per la zona vermella. En aquesta zona es proposen diferents actuacions:

 • Recuperació del bosc de ribera
 • Eliminació d’espècies invasores
 • Consolidació de camí:
  • Aportació de sauló
  • Allargament de dos trams de tarima de fusta
  • Recol·locació de travesses de fusta delimitant el camí
 • Eliminació de gual (passera)
 • Protecció i intervenció en el sobreeixidor perquè evacuï directament al riu
 • Eliminació d’elements provisionals d’obres i condicionament dels espais amb tancaments definitius
 1. Recuperar el patrimoni cultural i històric de la zona vermella del Nen. Pressupost: 74.146,50€ | 444 punts

La proposta consisteix a fer aflorar el patrimoni històric, artístic i cultural de la zona, molt desconegut i caigut en l’oblit per molts vigatans, perquè pot aportar, alhora, un gran valor afegit que afavorirà la vinculació dels habitants al territori.

Concretament es proposa:

 • Arranjar l’espai ubicat entre el carrer Santa Anna i el carrer de l’Antic camí de Taradell amb bancs i una font
 • Fer una nova escultura dedicada a Pau Casals i col·locar-la on hi havia l’antiga escultura
 • Instal·lar panells didàctics a diferents espais que formen part de la història de la zona i del patrimoni artístic, cultural i de personatges il·lustres. Publicar una ruta turística i cultural de la zona que es pugui oferir des de l’Oficina de Turisme
 • Fer un nou mural, adaptat als nous temps, a la plaça Osona. El mural es faria sobre el ja existent i el realitzaria la Pilarín Bayés.
 1. Crear un fons comú per a entitats. Pressupost: 22.950€ | 408 punts

Les entitats veïnals organitzen activitats i festes al llarg de l’any. Per portar a terme aquests actes, les associacions de veïns del Nen proposen crear un fons comú de materials que estiguin a disposició de les entitats. El material serà propietat de l’Ajuntament i es cedirà a les associacions prèvia reserva a través del sistema habitual.

Al fons comú de materials hi haurà:

 • 1 remolc de > 750 kg
 • 50 taules
 • 400 cadires
 • 4 carpes de 3 X 3 m
 • 1 generador
 • 2 taulers-nevera
 • Olles, fogons i barbacoa

Els costos d’aquests tres projectes ascendeixen a 140.808,74€. Com que el pressupost total és de 150.000€ hi ha un romanent de 9.191,26€ que s’utilitzarà per fer una part (encara per determinar) de la quarta proposta més votada:

 1. Fer un carril bici que entrellaci els diferents barris i connecti amb la xarxa de carrils bici existent. Pressupost: 147.767,27€ | 359 punts

La connexió en bicicleta entre equipaments i centres educatius a la zona vermella del Nen és una dificultat per la falta de carrils bici segurs i amb continuïtat.

La intervenció preveu millorar i senyalitzar els trams dels carrils bici existents i construir trams nous des de l’institut la Plana, passant per l’avinguda dels Països Catalans fins la plaça de Pere Mialet, carrer de la Mare de Déu de Lorda i carrer del Pare Huix. D’aquesta manera s’enllaçarà els barris d’Horta Vermella, Santa Anna i Estadi.

La intervenció consisteix a :

 • Fer un nou carril bici per calçada, amb senyalització horitzontal, en ambdós sentits de circulació i que connecti els diferents equipaments, centres educatius i barris
 • Col·locar separadors de seguretat al llarg de tot el carril bici
 • Instal·lar senyals de seguretat a les cruïlles i rotondes
 • Reubicar i eliminar de places d’aparcament de vehicles
 • Posar 21 nous aparcaments de bicicleta
 • Connectar amb els carrils bici ja existents
Resultats de les votacions dels pressupostos participatius 2018