Els veïns i veïnes de la plaça de l’Estació han rebut un carta informativa amb una butlleta per tal que facin saber a l’Ajuntament si desitgen que la plaça de l’Estació passi a dir-se plaça de l’U d’Octubre. Es recolliran les opinions a l’oficina de Turisme fins el diumenge 9 de setembre en els horaris habituals de l’oficina.

Poden participar el veïnat major de 18 anys empadronat a la plaça, així com persones propietàries i titulars de negocis. Les persones que no es trobin a Vic durant l’enquesta o que resideixin a fora poden participar enviant la seva resposta (SÍ/NO) junt amb el número de DNI al correu de participació ciutadana: participacio@vic.cat.

 

 

Enquesta al veïnat de la plaça de l’Estació sobre un possible canvi de nom