Ahir es va posar fi al Fòrum Ambiental de Vic en un acte a la Sala de la Columna on es va presentar el Pla d’Acció Ambiental del nostre municipi, el document que guiarà les accions ambientals de Vic en els propers 10-15 anys.

El Pla d’Acció Ambiental es va posar a participació amb l’objectiu de recollir aportacions de la ciutadania per millorar-lo i enriquir-lo. Jordi Boadas, el tècnic de Medi Ambient, va destacar que el 95% de les aportacions recollides al llarg de les diferents sessions del Fòrum Ambiental s’han inclòs al Pla.

Es va inaugurar el Fòrum Ambiental el juny del 2017 amb una conferència del climatòleg Javier Martin Vide, qui va parlar dels efectes més visibles del canvi climàtic, tant a nivell global com a nivell més pròxim. El Fòrum, que es va realitzar al llarg del darrer semestre del 2017, va consistir en sis sessions participatives on es van treballar aquests temes:

  • La gestió de residus
  • La gestió energètica
  • L’economia circular
  • Els espais verds i naturals
  • El cicle de l’aigua
  • La mobilitat i la qualitat de l’aire

Persones vinculades a cadascuna de les temàtiques, així com ciutadania interessada, serveis, entitats i empreses, van participar-hi fent aportacions sobre les accions que cal incloure al Pla d’Acció Ambiental. Un total de 198 persones van participar en les sessions i conferències.

Posteriorment es va fer una revisió tècnica de les aportacions i es va acabar de redactar el document, el qual va ser aprovat al Ple per unanimitat.

El regidor de Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila, va explicar en l’acte d’ahir que la ciutat ja disposava d’un Pla d’Acció Ambiental, vigent des de l’any 2000, però que el pas del temps havia provocat la seva obsolescència, i, a més, moltes de les accions plantejades ja havien estat executades: “El nou Pla d’Acció Ambiental de Vic suposa una posada al dia en tota regla per incorporar nous conceptes en la prevenció de residus, adaptació al canvi climàtic, les energies renovables, la reutilització de les aigües o la mobilitat elèctrica, entre altres”.

 

Conferència de clausura del Fòrum Ambiental: “Adaptació al Canvi Climàtic: de la conca al municipi”

El responsable de l’àrea d’adaptació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Gabriel Borràs, va exposar com des de l’àmbit local els municipis poden reduir la seva vulnerabilitat a l’impacte del canvi climàtic. Així, Borràs va remarcar que “el canvi climàtic no crea nous problemes per a la humanitat, sinó que posa més pressió a problemes ja existents, i que cal resoldre”. El ponent va detallar també que el canvi climàtic és fruit del model de creixement i l’ús intensiu dels recursos naturals, i va afirmar que “no n’hi ha prou amb fer smart cities i fomentar l’economia circular, sinó que la solució és

canviar aquest model de creixement”.

 

 

 

Estructura i objectius del Pla d’Acció Ambiental de Vic

El Pla d’Acció Ambiental s’estructura en eixos i objectius estratègics, objectius operatius, actuacions o accions i indicadors, tal com va explicar el tècnic de Medi Ambient, Jordi Boadas.

Els eixos estratègics són blocs temàtics amplis a partir dels quals s’organitzen la resta de continguts del Pla. Els objectius estratègics fan referència a situacions del municipi que són millorables o a problemes que es volen resoldre, i els objectius operatius són fites específiques i mesurables -prioritàriament anuals- adreçades a assolir els objectius estratègics.

Les actuacions o accions són aquelles activitats, productes o serveis que es desenvoluparan per tal de donar compliment als objectius operatius. Finalment, els indicadors són aquells elements o paràmetres quantificables que permetran fer un seguiment i evolució dels objectius i avaluar l’impacte de les accions per a cadascun dels eixos.

En total, el Pla incorpora set eixos estratègics:

o   EIX 1. Espais verds i naturals. Inclou 27 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 2. Sensibilització ambiental. Inclou 30 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 3. Activitat econòmica i productiva. Inclou 15 accions agrupades en 3 objectius operatius.

o   EIX 4. Mobilitat i qualitat de l’aire. Inclou 27 accions agrupades en 5 objectius operatius.

o   EIX 5. Cicle de l’aigua. Inclou 25 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 6. Gestió de residus. Inclou 24 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 7. Gestió energètica. Inclou 31 accions agrupades en 6 objectius operatius.

El Pla d’Acció Ambiental de Vic es pot consultar aquí.

L’informe de les sessions realitzades al Fòrum Ambiental es pot consultar aquí

 

 

 

 

Es presenta el Pla d’Acció Ambiental de Vic en l’acte de clausura del Fòrum Ambiental