L’objectiu del procés és definir els usos de la zona adobera i l’entorn.

El procés de participació pretén donar veu a la ciutadania per incorporar visions, idees i desitjos sobre els usos dels espais públics, de manera que la zona es converteixi en un nou pol d’atracció vinculat al riu Mèder, com un nou eix vertebrador i cohesionador.

El barri de les Adoberies és un dels més emblemàtics de la ciutat de Vic tant pel seu caràcter històric com per la tradició adobera de la ciutat i dels oficis relacionats amb la pell. Durant l’última dècada, el barri adober ha sigut objecte de diferents estudis i manifestacions que posen de relleu l’interès dels vigatans i vigatanes per la conservació d’aquest conjunt històric. Al mateix temps, tant l’equip de govern com l’oposició han manifestat la voluntat i interès per consensuar els usos d’aquests espais.

L’Ajuntament de Vic aposta, des de fa anys, per incorporar la participació ciutadana com un element distintiu i de qualitat en la seva política municipal i, particularment, en la seva relació amb la ciutadania. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Vic impulsa un procés de participació per definir els usos de la zona adobera i l’entorn.

El procés s’estructura a través de les següents fases: fase informativa, aportació de proposes, valoració de les propostes, retorn a la ciutadania i l’avaluació del procés de participació ciutadana i els seus efectes.

Com volem l’entorn de les Adoberies