El ple de novembre ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups, la creació del Consell Assessor Urbanístic de Vic (CAUV) així com el seu reglament regulador. Es tracta d’un òrgan local d’informació i participació, de caràcter consultiu, amb l’objectiu de garantir els drets i fomentar la participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió

Es crea el Consell Assessor Urbanístic de Vic (CAUV)