El document és l’eina de planificació que permet orientar l’actuació dirigida a la població jove de la ciutat

Ahir dijous, el VicJove va acollir la presentació del Pla Local de Joves de Vic 2012/15. El PLJV es va aprovar el mes de maig passat i és l’eina de planificació estratègica que permet orientar l’actuació dirigida a la població jove de la ciutat, des d’una òptica transversal i amb la participació dels destinataris.

La presentació del PLJV va ser a càrrec del regidor de Joves, Xavier Farrés; el regidor de Convivència i Seguretat, Joan Ballana; la coordinadora de l’Àrea Social, Núria Homs i el responsable de VicJove, Servei de Joves, Josep M. Brugera. A l’acte també hi van ser presents entitats, escoles, instituts i professionals de la ciutat que treballen amb els joves.

Aquest és el tercer PLJV de l’Ajuntament de Vic, realitzat a partir de 200 enquestes i 5 grups de discussió amb més de 60 joves participants. En aquest sentit, Farrés va explicar que el PLJV és “un projecte conjunt de tota la ciutat de Vic” i va afegir: “Es tracta d’un document altament participatiu on, a través d’un estudi, es treuen unes conclusions a partir de les quals en neixen unes accions per a portar a terme”. Per la seva banda, Ballana va manifestarr que el PLJV segueix “una línia de treball transversal. Des de l’àrea de Convivència i Seguretat, a través dels agents cívics, mediadors i la Guàrdia Urbana s’ha contribuït a detectar les necessitats en relació a la gent jove a les diverses zones de la ciutat”.

El PLJV, en la seva fase de diagnosi, estableix que a la ciutat hi viuen 7.017 joves d’entre 15 i 29 anys, xifra que significa un 17% de la població. D’aquests, més del 40% tenen entre 25 i 29 anys; el 30%, tenen entre 20 i 24 anys i el 28%, entre 15 i 19. Seguint amb les xifres, un 35% dels joves és d’origen estranger. Per altra banda, i centrant-se en les problemàtiques, el document revela que la taxa d’atur juvenil a la ciutat és del 19,4%. “En aquesta línia, el PLJV és l’eina que ha de servir per ajudar als joves a utilitzar les eines d’inserció laboral”, va explicar Brugera.

El VicJove, la porta d’entrada dels joves
EL PLJV aposta perquè el VicJove sigui “la porta d’entrada dels joves a l’administració” en el sentit de l’atenció i derivació cap als recursos pertinents. “El VicJove és un recurs normalitzat”, va dir Homs.

La ciutat destina 44 recursos als joves repartits en diversos àmbits. En l’àmbit de la inserció laboral, 8; en el de la formació, 18; en el suport acadèmic, 5; en el lleure, 10; en la participació, 2 i en l’acollida,1.

A l’Ajuntament de Vic, hi ha 16 serveis, regidories o recursos que treballen en l’àmbit dels joves. A nivell de ciutat, són 9 les associacions més les entitats esportives i de lleure que hi treballen. Complementàriament, el Consell Comarcal disposa de l’Oficina Jove d’Osona i la Generalitat l’Escola d’Adults i els Mossos d’Esquadra.

El PLJV es pot consultar des del web www.vicjove.cat

Es presenta el tercer Pla Local de Joves de Vic