El Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de consulta i participació, té la finalitat d’assistir i assessorar els poders públics municipals i implicar, de la millor manera possible, el conjunt d’agents institucionals i individuals de la ciutat de Vic en l’activitat municipal. El Consell, creat el 2009, està format per un centenar de representats de les diferents entitats, associacions i agents socials de Vic.

En aquesta segona etapa del Consell s’ha estipulat un nou procediment de treball per tal de potenciar i donar a conèixer els diferents espais participatius de la ciutat. D’aquesta manera, totes aquelles iniciatives o problemàtiques ciutadanes que el Consell o qualsevol dels seus membres considera susceptibles de ser tractades són traslladades als respectius Consells, Comissions o demés espais participatius.

En la darrera sessió plenària, celebrada el 16 d’abril de 2012, els membres del Consell van rebre dos encàrrecs: començar a treball per a la redacció de la “Declaració de Vic”, una declaració pública que vol esdevenir un referent sobre els drets i els deures dels vigatans i les vigatanes, i la regulació dels criteris de nomenament del Vigatà o la Vigatana Il•lustre.

En la sessió Plenària que se celebra aquest dijous 24 de gener, les comissions creades per treballar aquests dos temes mostraran la tasca realitzada fins ara. La comissió “Declaració de Vic” presentarà una proposta de treball i del procés participatiu amb l’objectiu que el document final sigui consensuat amb el màxim nombre d’agents socials de la ciutat. Per la seva part, la Comissió “Vigatà Il•lustre” presentarà una proposta de Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic. En el Plenari també s’exposaran els pressuposts municipals del 2013 i el projecte per a l’elaboració del Pla de Salut de Vic.

El Consell de Ciutat es reuneix per primer cop aquest 2013