El passat dijous es va reunir el Consell de Ciutat de Vic, en la seva primera sessió plenària del 2013, que va comptar amb l’assistència d’una cinquantena de membres i en la que es va presentar, entre d’altres, el Pressupost Municipal 2013.

Però els projectes centrals d’aquesta sessió varen ser la “Declaració de Vic” i el “Reglament d’Honors i Distincions de Vic”, dos documents elaborats per dos Grups de Treball que es crearen expressament el maig del 2012, i que han estat integrats per un total de 17 membres i col•laboradors.

Ambdós grups, que s’han reunit en més d’una quinzena d’ocasions al llarg de l’any passat, han estat treballant durant tot el 2012 per aconseguir la redacció final dels esborranys presentats el dijous. Les dues propostes són obertes a la participació, i per aquest motiu, totes dues es troben en fase de revisió per part del Plenari del Consell. Els dos documents es poden consultar a la web http://conselldeciutat.vicentitats.cat.

Es pretén que, un cop revisats els documents i aplicades les propostes de millora, aquest comptin amb el màxim consens de la ciutadania i dels agents socials i es presentin al Ple Municipal per a la seva aprovació.

La “Declaració de Vic” vol esdevenir un pronunciament social sobre els drets i els deures dels vigatans i les vigatanes, promovent la cohesió social i tractant a fons aquells aspectes que la poden malmetre, sense defugir dels temes més preocupants i que poden portar més controvèrsia.

El “Reglament d’Honors i Distincions de Vic” ha d’esdevenir el document que reguli les classes de distincions que s’atorguen a Vic així com el procediment per als seus nomenaments.

En la recta final de la sessió, es va aprofitar per presentar el projecte per a l’elaboració del Pla de Salut de Vic, que s’ha de posar en marxa en breu.

En el torn de Precs i Preguntes, el plenari va decidir crear tres nous grups que en els propers mesos treballaran entorn a les peticions proposades: l’adequació d’Horts Urbans, les situacions greus respecte a l’habitatge, la viabilitat i sostenibilitat de les entitats i associacions de la ciutat i la revalorització i potenciació del voluntariat de qualitat a la nostra ciutat.

El Consell de Ciutat es reuneix en sessió plenària