La moció, impulsada  per l’Associació Talcomsom i subscrita per diferents partits polítics de l’Ajuntament de Vic, exposa la llarga reivindicació en el temps del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) demanant més justícia social. El text exposa que hi ha estudis fets que demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries envers aquest col·lectiu han augmentat. De fet, l’estudi apunta que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament…). Per totes aquestes raons la moció acorda impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència. En concret els acords es basen en declarar la ciutat de Vic respectuosa amb la diversitat sexual i la realitat del col·lectiu LGBT. A la vegada, es dóna suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones LGBT”, presentada al Parlament de Catalunya. També s’acorda fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia) i el dia 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTB), així com posar el llaç vermell el dia 1 de desembre, Dia Internacional de la Lluita contra la Sida. El text també concreta instar a l’Ajuntament de Vic a portar a terme, a través de la regidoria de Cultura i Ciutadania i amb la col·laboració de l’Associació LGTB TALCOMSOM i altres entitats, un pla contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia.

 

Més informació:  Talcomsom

El Ple Municipal de la ciutat de Vic aprova per unanimitat la moció contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia presentada per l’associació LGTB TALCOMSOM