Aquest dimarts 21 de gener el Consell Local de Cooperació de Vic va realitzar la primera sessió d’aquest any 2014 amb l’objectiu d’acabar de consensuar les línies de treball del nou Pla director de cooperació que s’està acabant d’elaborar i que tindrà una vigència de quatre anys i a la vegada, planificar les accions de cooperació i sensibilització que es portaran a terme al llarg d’aquest 2014.

Concretament en aquesta sessió hi va participar Cine Club Vic presentant la proposta de la programació de Cineclub xic que inclou 5 sessions infantils de cinema i debat amb una proposta de pel·lícules amb un rere fons social. Per altra banda també es va presentar el Festival Protesta i es va decidir de continuar amb la Fira de la Cooperació per Sant Jordi.

El Consell Local de Cooperació és el principal òrgan consultiu i participatiu de la ciutat en matèria de cooperació al desenvolupament que es va crear l’any 2008, i que des d’aleshores el formen una vintena d’entitats de cooperació amb seu a Vic, entre les que hi ha diverses ONGs, la Universitat de Vic o el Consorci Hospitalari.

A més el Consell representa un espai de diàleg i reflexió entre el teixit solidari de la ciutat, on es debaten temes diversos, compartint inquietuds i sinèrgies i treballant de manera conjunta sobre dos eixos fonamentals com són la cooperació al desenvolupament i la sensibilització de la població. El consell proposa i decideix projectes i accions de cooperació a països del Sud i també és el responsable de dissenyar el pla de sensibilització anual a la ciutat.

En definitiva podem dir que el Consell Local de Cooperació, com a màxim òrgan representatiu en matèria de cooperació al desenvolupament, és el que proposa i consensua el destí de la partida pressupostària municipal de cooperació al desenvolupament.

Amb l’elaboració del Nou Pla Director de Cooperació 2013-2016, el Consell Local de Cooperació preveu, entre d’altres propostes, la incorporació de nous actors i aliats amb la finalitat de poder per una banda treballar de forma més transversal i integradora la cooperació a la ciutat i per l’altra banda augmentar el grau d’implicació de la ciutadania a l’hora de garantir el respecte i la consolidació dels drets humans, el foment de la cultura de la pau i la millora de la cohesió social.

Des del consell i en el marc d’aquest nou pla director, s’han fet propostes per millorar el model de cooperació ciutadà optimitzant els recursos i esforços cap a un objectiu comú, el treball en xarxa, així com també  la millora dels sistemes d’avaluació, comunicació i transparència de totes les accions que es portin a terme a la ciutat en aquest àmbit.

 

Més informació: www.cooperació.vic.cat

 

El Consell Local de Cooperació es reuneix per primera vegada aquest 2014 amb noves propostes