Aquest any l’Ajuntament de Vic des de la Unitat de Participació Ciutadana elabora per tercera vegada un Pla anual de participació. Aquest Pla és l’instrument de treball que permet planificar les actuacions i les accions que es volen dur a terme al llarg del 2014 en l’àmbit de la participació. El Pla anual és fruit del Pla Director de participació ciutadana 2010-2015 que es va elaborar després de realitzar un diagnòstic exhaustiu de totes les accions de participació ciutadana que s’havien realitzat a la ciutat entre el 1998 i principis del 2010.

 Pla anual de participació 2014

Pla anual de participació 2014