Aquest mes de març s’ha iniciat un procés de participació ciutadana per debatre i consensuar la ubicació del mercat del diumenge. El procés surt del compromís de l’Alcalde i la Regidora Anna Erra davant les incomoditats que genera el mercat i que veïns del barri han fet arribar i de dues mocions presentades al Ple municipal. Així doncs, s’obre un procés participatiu on la ciutadania podrà parlar, opinar, suggerir, debatre, consensuar i prioritzar tres propostes relacionades amb la ubicació i que posteriorment es podran votar.
El procés està obert al veïnat del Remei i del primer tram del Dr. Salarich, comerciants i paradistes i compta amb el suport de l’Associació de veïns del Remei, UCRE, la responsable del mercat i, per a la dinamització es treballa conjuntament amb la Casa d’Oficis del Pla de barris d’animació sociocultural.
Per participar activament en aquest procés es podrà assistir als tallers dels dies 28 i 29 d’abril a l’ETC on mitjançant dinàmiques participatives es podrà generar un debat entorn les problemàtiques, oportunitats i reptes de futur per, posteriorment, concretar i prioritzar tres propostes.
o Dia 28 d’abril a les 19:00 h
o Dia 29 d’abril a les 20:00 h
Entre el 5 i el 18 de maig les propostes estaran exposades a diferents llocs del barri, al mateix mercat del diumenge i al web de l’Ajuntament de Vic.
A partir del dia 12 de maig i fins el 18 del mateix més, es podran fer les votacions d’una de les propostes exposades. Es pot votar de dilluns a divendres a l’Oficina Municipal de Remei, entre les 9 i les 14 h i els dilluns i dimecres també de 16 a 18h. Així mateix es podrà votar al mateix mercat el dia 18 de maig i al llarg de tota la setmana mitjançant el web municipal.
La proposta més votada serà exposada el dia 25 de maig al mercat i al llarg de setmana a l’Oficina Municipal de Remei i al web de l’Ajuntament.

El procés de participació té una sèrie de condicionants a tenir en compte:

– Interès de totes les parts en mantenir el mercat al barri
– Aspectes sanitaris:
o Segons quins productes alimentaris no poden estar exposat sobre sauló o terra sense pavimentar
o On hi ha presència d’arbres hi pot haver coloms i gavians per provoquin problemes
– Continuïtat del mercat
– Afectar el mínim de guals i trànsit de vehicles

 

Procés participatiu. Mercat del diumenge