El passat dilluns 07 d’abril de 2014,  el Ple Municipal de Vic va aprovar el nou Pla de cooperació 2013-2016, que marca les línies de treball a seguir durant aquest període de quatre anys en l’àmbit de la cooperació internacional i la sensibilització, seguint una  estratègia de treball molt clara i uns objectius molt elaborats.

Cal ressaltar la importància que el Consell Local de Cooperació ha tingut en l’elaboració d’aquest Pla, aportant i modificant en tot moment el seu contingut en relació amb les seves necessitats i prioritats de treball. Per això es pot dir que el Pla  és un treball  realista i consensuat per tots els actors de cooperació a la ciutat, així com també per part dels polítics i la ciutadania en general.

El contingut del Pla director de cooperació està alineat amb els compromisos internacionals de referència com els que marca la Declaració de París, en la millora de la qualitat i l’eficàcia de la cooperació, però també ha tingut en compte molts aspectes de la realitat ciutadana des d’un punt de vista més local i proper.

Pel què fa als aspectes més innovadors que presenta aquest pla estratègic de treball, es destaca per exemple la mobilització i incorporació de nous aliats i el treball molt més transversal amb altres actors i entitats de la ciutat, per tal de millorar aspectes com la pertinència, l’eficiència, l’eficàcia i la coherència de cada una de les accions. A part també cal destacar la voluntat d’optimitzar recursos i  millorar els sistemes d’avaluació, transparència i rendició de comptes.

Pla director de cooperació 2013-2016

S’aprova el Pla Director de Cooperació 2013-2016