L’any passat era del “Xai al Jersei” aquest any “Cabdella’t”, però en tot cas en totes dues edicions ha estat el taller més participatiu del mercat del ram amb l’objectiu de fer participar els visitants que passejaven pel mercat  en una activitat de ciutat, com és ara la creació de les banderoles de la festa major de Vic.

El taller s’ha organitzat transversalment  des de diferents unitats municipals: Vic Dones, Ciutadania, Participació Ciutadana, Oficina d’Acollida i Cooperació i amb la col·laboració de la Universitat de Vic, el  Casal Claret i Creu Roja Osona.

L’estand situat dins del recinte firal del Sucre, era un gran espai de trobada i relació entre totes les persones que tenien ganes de participar en una iniciativa ciutadana: la creació de banderoles de la festa major. De feltre, tenyides, pintades, teixides o combinades amb diferents tècniques, n’hi havia per a tots els gustos i aptituds. L’estand estava dividit en tres zones: l’espai de teixir atreia a totes aquelles persones que tenien ganes de fer banderoles  a través de la mitja o al ganxet, a l’espai del Casal Claret, es podia posar en pràctica les aptituds artístiques de pintura  i finalment Creu Roja dinamitzava un espai perquè els més petits també hi poguessin participar a través del dibuix o la pintura.

Aquest taller a part de donar vida al mercat del ram, serveix com espai d’interrelació entre persones de diferents edats i cultures, ja que permet que la gent es trobi, es conegui, es relacioni i participi en un activitat comuna. D’aquesta manera la gent que passeja pel mercat del ram també pot anar adquirint consciència de la riquesa cultural de la ciutat, i fer-se partícip d’aquesta cohesió social. El grau de coneixement i confiança que s’adquireix entre les persones en aquest tipus d’accions, permet que després aquestes s’impliquin en l’organització d’activitats de ciutat més específiques i de forma més natural.

Cabdella’t un espai participatiu que torna a assolir l’èxit de participants