Aquest any 2014 l’Ajuntament de Vic posa en marxa una prova pilot per implementar els pressupostos participatius a la ciutat. Dins d’aquest nou escenari de participació adreçat principalment a la població adulta, el consistori ha volgut engegar de forma específica dos processos de pressupost participatiu més: un d’infantil i un altre de juvenil. L’objectiu d’aquesta iniciativa municipal és incorporar als processos de participació la visió que els nens i els joves tenen de la ciutat; és a dir, donar-los veu i vot en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal i, per tant, sobre aquelles qüestions que els afecten en primera persona i que són de competència municipal.

No obstant, el procés va més enllà d’aquesta presa de decisions: el teló de fons és que els nens i els joves aprenguin a analitzar la realitat que els envolta per poder posteriorment establir quines són les seves prioritats com a grup i finalment construir les seves pròpies demandes i reivindicacions de forma col·lectiva. Així doncs, darrere un procés de pressupost participatiu, hi ha una dimensió pedagògica que té com a finalitat crear una ciutadania formada, implicada, activa i que pren decisions de forma responsable.

En aquest marc, doncs, el passat dilluns 5 de maig va tenir lloc la primera sessió de Pressupost Participatiu Infantil 2014 amb el Consistori Infantil. Els delegats i delegades representants del sisè curs de les escoles de primària de Vic  – en representació, al seu torn,  dels i les alumnes de les seves respectives classes – es van reunir amb l’objectiu decidir com gastar els 10.000€ que l’Ajuntament de Vic posa a la seva disposició.

Per la seva banda, la Taula d’Estudiants  – formada pels delegats del primer, segon i tercer curs d’ESO dels centres de secundària de la ciutat – es va reunir el dissabte 10 de maig amb el mateix objectiu de decidir en què gastar els 10.000€ que el consistori posa a la seva disposició durant aquest any.

Primera sessió de Pressupost Participatiu Infantil 2014 amb el Consistori Infantil i la Taula d’Estudiants